Der er frit valg på alle hylder…

Selvom du som hovedregel automatisk bliver tilsluttet et el-/energiselskab, valgt af bygherren, står det dig frit for at skifte udbyder.

Der er ingen bindingsperiode når du bliver du bliver tilsluttet dette elselskab. Når du derimod vælger at skifte, kan du komme ud for, at der er en bindingsperiode på maksimalt 6 måneder. I denne periode kan du som udgangspunkt ikke skifte elselskab. Dog kan de fleste elselskaber fravælges/komme ud af aftalen mod et mindre beløb.

Hvis du ønsker at skifte elselskab så hav følgende i tankerne:

  • Det er gratis at skifte elselskab, så længe du ikke bryder kontrakten i din eksisterende aftale. Husk at din nye leverandør max kan binde dig i 6 måneder, fra indgåelse af aftalen.
  • Få afklaret, hvad du præcist vil have ud af dit elselskab. Tænker du mere grønt, skal det være billigt, dyrt, har du brug for bedre service og telefonsupport eller skal der bare ske noget nyt.
  • Ligesom alle mulige andre produkter du køber, er det vigtigt at sammenlige produkter, priser og betingelser hos de forskellige leverandører. Vi anbefaler at du benytter Elpris.dk, som er en offentlig portal, der viser produkter og priser på elmarkedet. Priser fremgår selvfølgelig ligeledes på leverandørernes egne hjemmesider. Se evt. listen vi har lavet over troværdige elselskaber.
  • Husk at indgå en skriftlig aftale med leverandøren. Energistyrelsen har lavet regler for, hvad du kan forlange af en kontrakt ved levering af strøm. Læs det grundigt igennem, så du ikke pludselig har lavet en uopsigelig aftale eller køber varen til en overpris.
  • Tilmeld dig online hos den nye leverandør, eller kontakt kundeservice telefonisk. Din tidligere leverandør vil automatisk få besked om dit skifte.
  • Lav aflæsning på dit målernummer (EAN) og indsend til din nye leverandør.
  • Derefter vil den nye leverandør automatisk informere din tidligere leverandør om dit skifte.
Køb strøm fra vindenergi

Efter skiftet får du besked om at aflæse din måler, og du vil have krav på en slutopgørelse fra din tidligere leverandør senest seks uger efter, at du er blevet tilmeldt den nye leverandør.
I de fleste tilfælde når du laver et skift til et andet selskab, indhenter de dit CPR-nummer for at sikre din identitet. Dette skyldes engrosmodellen, som blev indført i Danmark den 1. april 2016, og som har gjort det muligt kun at være kunde i ét selskab ad gangen. Tidligere måtte/kunne du være tilmeldt i to.

Elselskaberne

Et elselskab vil typisk tilbyde en række forskellige produkter. Det kan fx være el med forskellige afregningsmetoder. Nogle selskaber tilbyder el med en miljøvenlig profil, fx via opkøb af CO2 kvoter.

Priserne blandt elselskaber er næsten ens, dog med enkle få undtagelser. Per kilowatt-time spænder priserne mellem 20-40 øre . Det betyder, at du spare 200-400 kroner om året (hvilket i sig selv ikke er super meget, hvis man mener at selve flytningen er besværlig) hvis du bor i en større bolig. Se i nedenstående, hvad der egentlig dækker over din kilowatt-time:

  • 55% går til staten
  • 20-25% går til netselskabet, der ejer det fysiske ledningsnet
  • 20-25% går til selve elleverandøren

Top 10 billigste elselskaber

Her får du et sammenlignende priseksempel på 10 forskellige leverandører af strøm.

Billigste elselskab

El: Kend dit forbrug

En billig el-aftale finder du ved først at kende dit forbrug. Tjek dine kilowatt-timer i husstanden pr. år og husk på, at det ikke altid er den billigste leverandør som er bedst. Elregningen finder du normalt i din netbank eller i den seneste årsopgørelse over dit el-forbrug fra leverandøren. Mange af elselskaberne har mobilløsninger og apps for et mere overskueligt overblik (måske også et parameter for valg af selskab).

El behøver ikke gøres til en hobby, men det er altid sjovt, at kende sit forbrug og vide om du kan lave besparelser med teknologien. Den bedste aftale for dig er lettest at finde, hvis dit el-forbrug er stabilt. Så ved du ca. hvor meget strøm husstanden bruger på ét år.

Grøn vs sort strøm

Hvad dækker det præcist over om din el er grøn eller sort? Det ret simpelt. Sort strøm bliver eks. produceret på et kulkraftværk (Sort) og grøn el kan eks. blive udvundet via vindenergi. Om du er til sort eller grøn energi er op til dig, da der ikke er forskel på selve strømmen som kommer ud af din stikkontakt.

Flere elselskaber tilbyder et klimavalg, når man køber el hos dem. I 2011 blev der fastlagt nogle retningslinjer af Naturfredningsforeningen, Dansk Elhandel, Det Økologiske Råd, Energinet, Energistyrelsen og Forbrugerrådet for hvordan effekten er af et klimavalg.

Det der skal til for at et klimavalg er fyldestgørende er at det enten skal nedsætte udledningen af CO2 eller ved at støtte vindmølle eller solcelleanlæg og forøge udbygningen af disse.

Fast vs variabel pris

Inden du vælger el, skal du også tage højde for om du er mest interesseret i at betale en fast pris pr. måned, eller om du vil have at elselskabet skal regulere i din elregning løbende efter prisudviklingen. Det varierer, mellem elselskaber om de udbyder el til fast eller variabel pris. I dette tilfælde er det vigtigt for dig som forbruger at undersøge priserne på de forskellige.

Mange elselskaber vil helst tilbyde dig en fast pris og slår primært på tryghed og vished omkring prisen. Sagen er dog historisk set over 10 år, at den variable pris giver minimale udsving og til og med er billigere.

Prisudviklingen fra 2017-2019

Udvikling i elpris

Se aktuelle projekter fra Nybygget

Scroll Up