Advice Ejendomsadministration
Lavetten boliger Ørestaden

Lavetten

København · Ørestad
Lejeboliger · Under opførelse

Beskrivelse

Nord for 8Tallet bygges Lavetten, som er skabt med fokus på at tilgodese beboernes ønske om både at have land og by indenfor rækkevidde. Byggeriet er placeret på grænsen mellem den åbne natur og den tætte urbanitet. Selve arkitekturen afspejler også dette forhold. Karréstrukturen er tæt og urban og giver mulighed for at etablere bygningshøjder på op til 34 meter. Som modvægt til den tunge bygningsmasse, er karréen trykket i højden i det sydvestlige hjørne. Dermed skabes et fald fra 10 til 4 etager i bygningen, hvilket visuelt understreges af horisontale bånd, der bliver markeret med rulleskifte. Nedskaleringen betyder, at der sikres et naturligt lysindfald og gives mulighed for udsigt over Parkrummet og Amager Fælled.

Lavettens kendetegn er denne skrå tagflade, der begrønnes og derved skaber en arkitektonisk visuel overgang fra Fælleden til karréen.

Urbaniteten udtrykkes blandt andet ved tilbagetrækninger i facaden, der gør, at bygningen synes som separate blokke. Derved mimer bygningen den gamle københavnske arkitektur, der findes på Christianshavn eller i Nyhavn. Flere steder vil dele af facaden blive trukket en meter tilbage og skabe indeliggende nicher, der giver mulighed for ophold. På den nordlige, østlige og vestlige facade brydes karréen af en portåbning, der giver adgang til gårdrummet. Dette vil være med til at imitere det klassiske Københavns dynamiske facadeforløb.

Gårdrummet i denne karré er disponeret, så der gives plads til både ophold, funktionelle arealer og regnvandshåndtering af både tagfladen og de befæstede arealer. Over parkeringskælderens hævede areal anlægges forskellige felter til ophold, skure til cykler og renovation samt bede til opsamling af regnvand. Alle elementerne kobles sammen af vandrender, der leder al overfladeafvandingen ud i de lavereliggende arealer.

I den nordøstlige del af gårdrummet anlægges et stort regnvandsbassin, der giver gården et frodigt og rekreativt rum. Hævet over det store regnvandsanlæg forbindes gangbroer mellem opgangene til det samlede opholdsareal. Broerne etableres med perforerede stålrammer, så der sikres lys og luft under gangbroerne til den vandtålende beplantning.

Kort

Lignende byggerier (75)

Én kommentar

 • Kirsten Frederiksen
  7 måneder siden

  Jeg ønsker at vide, hvor mange etager der bliver i det SYDØSTLIGE hjørne af Lavetten over for Robert Jacobsens Vej 62.
  Der har været en utrolig larm aften og nat fra et eller andet maskineri, så døre og vinduer må holdes lukket!!!!! Har optaget lyden. Vh KF

Skriv en kommentar

Værelser

Yderligere information

 • Bygherre
 • Arkitekt
 • Antal enheder
 • Samlet areal
 • Website
 • Bolighed
Scroll Up