østerlunden odense
østerlunden odense
østerlunden odense
østerlunden odense

Østerlunden

Odense
Lejeboliger · Delvist færdig

Beskrivelse

Creo Arkitekter har i samarbejde med Humlebo Gruppen A/S omsat bestemmelserne i lokalplanen til et bygbart projekt, der får navnet Østerlunden og er placeret i Odenses Østerbro. Byggefelterne er blevet omlagt, så forudsætningerne for den bedst mulige udnyttelse af dagslys – både de enkelte boliger og på det terræn, hvor der skal anlægges gårdarealer og andre uderum.

Varierende facader med altan vendt mod grønne arealer

Bygningerne bygges i skiftende højder mellem to og fem etager, hvor den varierende byggehøjde giver et differencieret facadeudtryk til de 240 boliger. Bygningerne bliver bygget i fire karréer, hvor hver karré vil have sit eget haverum, hvorfra der vil gå stiforbindelser til resten af Østerbro.

Mod nord finder vi den højeste bebyggelse som danner ryg mod Østerbro. Herfra trapper bebyggelsen ned mod syd, hvor karréerne åbner sig mod det grønne område og den lavere bebyggelse. Således optimeres forholdene for lys i bebyggelsen, udsigt fra boligerne og adgang til det grønne. Det skaber samtidig en gradvis overgang fra den højere etagebebyggelse mod nord til de lavere rækkehuse mod syd.

Boligerne er alle orienteret med opholdsrum mod syd eller vest, hvor hver boligenhed vil have altan mod – enten syd eller vest.

Bebyggelsen forskyder sig både horisontalt og vertikalt. Det opløser volumenerne og skaber en variation når man bevæger sig gennem området. Husene er opført i mursten som variere i farverne gul, rød, lys grå og mørk. Det skaber en yderligere variation og et spil mellem husene.

Østerbro Odense – et område i positiv udvikling

Der har de sidste par år været fokus på at skabe en fælles identitet for Østerbro. Området er gået fra at være “udefinerbart” til at være en decideret bydel i Odense, som har noget helt særligt at byde på.

Områdefornyelsen har omfattet 14 projekter – inddelt i 5 indsatsområder og har skabt nye opholds- og væresteder med fokus på naturoplevelser med muligheder for ophold, fællesskab, læring og leg.

Trafikmæssigt har der været fokus på Østerbro og Skt. Jørgens Gade, hvor hastigheden er sænket, og der er skabt bedre forhold for gående og cyklister. Området har også fået nye stier og trygge adgange.

Infrastrukturen omkring Østerlunden er velfungerende, og der er stoppesteder til Fynbus linje 31-32 og linje 885 lige i nærheden. Afstanden til Odense Banegård er ca. 1 km, og diverse indkøbsmuligheder er inde for rækkevidde. Adgangen til den fynske motorvej er relativ let, og i bil er man således på E20 i løbet af ca. 10-15 min

Lignende byggerier (6)

2 kommentarer

Skriv en kommentar

Indflytning fra
Størrelser
Værelser

Yderligere information

  • Bygherre
  • Arkitekt
  • Landskabsarkitekt
  • Ingeniør
  • Totalentreprenør
  • Ejendomsmægler
  • Byggestart
  • Antal enheder
  • Samlet areal
  • Website
Scroll Up