Parkkvarteret

Parkkvarteret, Bindesbøll Byen

Aarhus
Ejerboliger · Ikke startet

Beskrivelse

Parkkvarteret i Bindesbøll Byen er et projektbyggeri bestående af rækkehuse i to etager. Rækkehusene kommer i klynger af fire til otte boliger, hvor disse forskydes ift. hinanden. Boligerne kommer med semiprivate haver, der fører ud til Bindebøll Byens rekreative parker.

Parkkvarteret – et af fire kvarterer i Bindesbøll Byen

Der vil i Bindesbøll Byen være variation i de arkitektoniske udtryk de forskellige kvarterer i mellem. Hvert område får sit eget genkendelige udtryk, der er tilpassede kvarterets omgivelser. Parkkvarteret kommer i tegl, der skal referere til Bindesbøll-bygningen selv og skal flyde i ét med den omkringliggende park for at netop Bindesbøll-bygningen træder frem. Bygningerne ligger på skrånende arealer, der fører op til resten af Bindesbøll Byen.

Boligerne kommer med store glaspartier, hvilket gør boligerne gennemlyste og medfører rummelighed.

Bindesbøll Byen – historiske bygninger og nybyggerier

Bindesbøll Byen er et område, der vil indebære over 1.200 boliger, der vil blive fordelt i historiske bygninger og nybyggerier. Byen skal vokse op omkring den eksisterende park.

Visionen er at skabe en ny bydel, hvor stedets eksisterende og unikke bygnings- og landskabsmæssige kvaliteter forstærkes. Den nye bydel skal vokse frem omkring de eksisterende Bindesbøll bygninger – et hovedanlæg som den nye bydel lader sig inspirere af og nænsomt underordner sig. Samtidig vokser byen frem omkring den eksisterende park.

Det gamle psykiatriske hospital er et markant arkitektonisk værk af Gottlieb Bindesbøll, som er fredet. Den smukke grønne park foran det gamle hospital, har stor værdi for mange århusianere. Visionen er derfor at bygge fire boligområder, som alle tager afsæt i områdets historiske og unikke udgangspunkt.

Lignende byggerier (25)

Skriv en kommentar

Yderligere information

  • Bygherre
  • Arkitekt
  • Ingeniør
  • Totalentreprenør
  • Samlet areal
Scroll Up