Postgrunden København
Postgrunden
Postgrunden
Postgrunden
Postgrunden

Postgrunden

København · Indre By
Ejerboliger / Erhverv · Under opførelse
Nyt bykvarter i Kbh

Du er nu tilmeldt Nybyggets interesseliste for dette byggeri. Du vil modtage email-notifikationer, når vi opdaterer informationen om byggeriet. Bemærk: Dette tilmelder dig ikke til bygherrens eller mæglerens officielle interesseliste.

Beskrivelse

Postgrunden er navnet på et helt nyt kvarter i det centrale København, på grunden hvor den gamle postterminal hidtil har holdt til. Det bliver en blanding af byliv, business og boliger og med Københavns Hovedbanegård som nabo er ønsket for området at binde byen og vandet sammen i en ny grøn forbindelse af cykelstrøg, åbne pladser, gangbroer og taghaver – fra København H og langs vandet til Dybbølsbro.

Det nye bykvarter vil åbne sig mod baneterrænet og skabe en længe savnet forbindelse til Kalvebod Brygge og havnen. Bygningsmæssigt vil Københavns nye kvarter blive en blanding af erhverv, boliger og hotel. Fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder og handel i gadeplan.

Visionen for Postgrunden er at skabe et af de mest attraktive, centrale byområder i Danmark. Det kræver en helhedsplan for området, så vi bevarer ægtheden i mødet med resten af København.

Realiseringen af den vision starter og slutter i øjenhøjde – blandt gående, cyklende, legende børn og voksne, som bruger byrummet, også selv om de ikke arbejder og bor der. Fordi det ganske enkelt er et rart sted at opholde sig eller gå igennem.

Postgrunden bliver varierede, grønne byoplevelser på et areal svarende til fem fodboldbaner. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Det bliver en blanding af metropolens højder med det gode mikroklima i form af lys, luft og læ – de nødvendige rammer for kultur, handel og byliv. Postgrunden bliver stedet, hvor livet kan leves og opleves for mennesker, hvad enten de bor, arbejder, triller forbi eller slapper af her.

Inspiration

Området er inspireret af blandt andet den hævede bypark og promenade High Line i New York, den parisiske park, Jardin de Luxembourg og midlertidige byrum i Sao Paulo.

Boliger på Postgrunden

Postgrunden er langt fra blot en kontorby. Det bliver også hjem for københavnske familier samt udstationerede udenlandske familier, som kommer til at bo i såkaldte servicerede lejligheder – en slags langtidsophold på hotelligende vilkår.

Det er tanken, at boliger og servicerede lejligheder vil blive opført i seks af de syv slanke, runde bygninger, som står spredt på området mellem baneterrænet og kontorbygningerne. Fire af de syv runde bygninger kan karakteriseres som tårne – med højderne 107, 86, 59 og 44 meter over stueplan. De to sidste runde bygninger med boliger og servicerede lejligheder vil have højder på 31 og 25 meter over stueplan, og de er dermed på niveau med eller lavere end de omkringliggende kontorbygninger.

Samlet set vil ca. 20 procent af områdets nye bygninger være boliger og servicerede lejligheder, mens ca. 80 procent vil være kontorer og forskellige former for serviceerhverv.

Byliv

Københavns nye byområde skal være attraktivt at bevæge sig i for de forventeligt 30-40.000 dagligt besøgende. Derfor ligger det i visionen at etablere et rekreativt grønt parkforløb i en hævet bypark.

Ideen er at skabe attraktive opholdszoner gennem området, som bliver en direkte forbindelse til Kalvebod Brygge og til broforbindelsen over havnen. Det vil sikre området store kvaliteter i form af sikker færdsel helt fra Hovedbanen, ned til vandet og til Amager.

Områdets naturlige niveauforskelle giver også mulighed for en attraktiv adskillelse af gående og cyklende fra den tunge trafik.

Business

Visionen med omdannelsen af den tidligere postgrund er at skabe et nyt byområde af international standard.

Et centralt placeret sted, hvor både danske og internationale virksomheder finder det optimalt at placere sig. Et område med et livligt, åbent, attraktivt og aktivt miljø. Her skal være plads til både større og mindre virksomheder samt servicefunktioner og boligformer, der kan understøtte erhvervsaktiviteterne. Byområdet skal samlet set være en ny destination for såvel københavnere som internationale forretningsfolk og turister.

Når projektet er færdigbygget vil det forventet rumme op mod 8.000 arbejdspladser. Det vil være en blanding af kontorbygninger og multibrugerhuse – attraktive lokaler for virksomheder, forvaltninger og organisationer. Nye moderne kontorbygninger, der er fleksible og lever op til nutidens krav til en arbejdsplads.

Kontakt

Danica Ejendomme

Vi er en fuldt integreret del af Danica Pension, som investerer i fast ejendom for at sikre pensionskundernes opsparing et godt og sikkert afkast. Det arbejde, vi udfører, og de ejendomme, vi medvirker til at opføre eller renovere, lever naturligvis..

Lignende byggerier (4)

Én kommentar

 • Pia
  2 år siden

  Det lyder meget interessant. Jeg er lærer, og kunne godt tænke mig at komme i betragtning. Håber at høre fra jer, når tid er.

  Vh. Pia

Skriv en kommentar

Postgrunden København · Indre By
Interesseret i en bolig?

Du er nu tilmeldt Nybyggets interesseliste for dette byggeri. Du vil modtage email-notifikationer, når vi opdaterer informationen om byggeriet. Bemærk: Dette tilmelder dig ikke til bygherrens eller mæglerens officielle interesseliste.

Indflytning fra

Yderligere information

 • Bygherre
 • Antal enheder
 • Samlet areal
 • Website
Scroll Up