rosenhaven

Rosenhaven

Aalborg
Ejerboliger / Lejeboliger · Under opførelse

Beskrivelse

Rosenhaven vil bestå af 40 boliger, hvor af 22 af disse vil være rækkehuse, mens de resterende 18 vil være lejligheder. Lejlighederne vil være på 106 kvm, mens rækkehusene vil være i to plan og på 116 kvm. Boligerne fordeler sig på tre boligblokke, hvor de to sydlige vil indebære rækkehuse, mens den nordligste bygning vil rumme de 18 lejligheder. Det forventes, at der både vil blive udbudt ejer- og lejeboliger, hvilket er efterspurgt i Aalborg.

Området skal understøtte den grønne profil og passe til den resterende arkitektur. De tre bygninger vil have grønne tage for at skabe sammenhæng mellem området og bygningerne. Bygningen med lejligheder vil have tre knopskydninger, der vil give de tre øverste lejligheder en ekstra stue og en tagterrasse.

Målet med projektet er at skabe en ny alsidig facade mod Hobrovej og Nibevej, hvor bevaring af de oprindelige spor og sammenhænge forenes med udvikling og nytænkning. Området skal understøtte den grønne profil og desuden bidrage til at forskønne Hobrovej og Nibevej som grønne indfaldsveje.

Behovet for boliger medfører projektbyggerier i Aalborg

Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største.

For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst på 2.000-3.000 indbyggere om året, er store byudviklingsprojekter gået i gang. Blandt dem er Sofiendal Enge, Østre havn og Håndværkerkvarteret, hvor store private og almene boliginvesteringer finder sted.

Lignende byggerier (14)

Skriv en kommentar

Indflytning fra
Størrelser

Yderligere information

  • Bygherre
  • Ingeniør
  • Totalentreprenør
  • Byggestart
  • Antal enheder
Scroll Up