strandterrasserne Køge

Strandterrasserne

Køge
Ejerboliger · Under opførelse
Fra 2.795.000 kr

Beskrivelse

Strandterrasserne, som projektet er døbt, kommer til at bestå af en blanding af rækkehuse og lejligheder og opføres i materialer og farver, der er inspireret af den nærliggende strands grålige og sandfarvede toner. Byggeriet tæller 55 ejerboliger på 2-5 værelser, og varierer i størrelsen fra 69-169 kvm. Under boligerne etableres 2.000 kvadratmeter parkeringskælder med elevatorer direkte til fordøren. Priser på boliger starter fra 2.795.000 kr.

Som karréens navn antyder, har arkitekterne lagt stor vægt på terrasser. Bygningen er derfor udformet i en trappelignende struktur, hvor etagehøjden trinvis varierer fra stuen til sjette etage. Det gør det muligt at etablere tagterrasser til størstedelen af boligerne, mens boligerne i stueplan har adgang til terrasse på terræn.

På to af siderne ligger byggeriet ud til kommende almindinger, som bliver grønne, rekreative forløb, der trækker strandengens natur ind i byen. Selve gårdarealet ligger direkte ud til strandengen, og byggeriet er dermed omkranset af grønne arealer til tre sider.

Bygningsstrukturen er skabt med tanke for at optimere lysforholdene i hver eneste lejlighed og i det centrale gårdareal. Samtidig bidrager de varierende bygningshøjder til et godt udsyn over strandengen og Køge Bugt.

Lignende byggerier (7)

Skriv en kommentar

Indflytning fra
Størrelser
Værelser

Yderligere information

  • Bygherre
  • Arkitekt
  • Ingeniør
  • Byggestart
  • Antal enheder
  • Samlet areal
  • Website
Scroll Up